Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Der arbejdes på en standardisering af opladere i EU

SVAR:

TELEFONOPLADER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der allerede bliver arbejdet på en standardisering af opladere i EU. Det er dog et komplekst arbejde, da regler, der ikke er teknologineutrale, kan risikere at sætte den teknologiske udvikling i stå.