Danmarks Fiskeriforening


Fiskeriet holder vejret: Afventer nye kvoter for tobis 

Fiskeriet holder vejret: Afventer nye kvoter for tobis 

TIDSPRES: Ugens EU-rådsmøde er aflyst på grund af coronavirus, men fiskere krydser fingre for, at det stadig er muligt inden april måned at få nye kvoter for tobis på plads. Det vil kunne give lidt luft til økonomisk trængte fiskere.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Fiskeriorganisationer danner fælles front i EU

Fiskeriorganisationer danner fælles front i EU

ORGANISATION: Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO danner fra årets start en fælles EU-repræsentation i Bruxelles for at styrke dansk fiskeris position i EU's fælles fiskeripolitik. 

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"