Danmarks Naturfredningsforening


Naturorganisationer til fiskeriet: Jo, bundtrawl forstyrrer havbunden

Naturorganisationer til fiskeriet: Jo, bundtrawl forstyrrer havbunden

REPLIK: Man kan ikke se det sådan uden videre, men havene omkring Danmark er ved at blive kvalt af iltsvind og forurening, som går ud over havets dyr og den samlede biodiversitet i de danske farvande. Den store synder er bundtrawling, mener flere naturorganisationer.