Aalborg Universitet


Kronik: Dansk viden om mad og ældrepleje kan bruges i Kina

Kronik: Dansk viden om mad og ældrepleje kan bruges i Kina

KRONIK: Dansk viden om ældrepleje, og hvordan mad kan spille en vigtig rolle i dette, kan med fordel bruges til øget samarbejde med Kina, der står med det hurtigst voksende antal ældre på verdensplan, skriver Bent Egberg Mikkelsen og Anna Birthe Bach. 

Kronik: Dansk viden om ældremad kan eksporteres til Kina

Kronik: Dansk viden om ældremad kan eksporteres til Kina

KRONIK: Hvis vi forstår at implementere ernæringsteknologier, så de styrker den ældres motivation til at spise, har vi ikke alene løst en samfundsopgave, vi har også en stærk eksportvare, skriver Bent Egberg Mikkelsen og Bent Fuglsbjerg.