Ernæring


Så mange kan danske fødevarer brødføde

Så mange kan danske fødevarer brødføde

PRODUKTION: Dansk fødevareproduktion kan brødføde mellem 10 og 17 millioner mennesker, afhængigt af hvem der tages udgangspunkt i.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer