Fiskeri


DN: Overvågning af fisk er i alles interesse

DN: Overvågning af fisk er i alles interesse

DEBAT: Fiskebestandene i Kattegat er pressede, og derfor er kameraovervågning en god idé, skriver Maria Reumert Gjerding og pointerer, at det er fiskene og ikke fiskerne, som vil blive overvåget.

Fiskeriorganisationer danner fælles front i EU

Fiskeriorganisationer danner fælles front i EU

ORGANISATION: Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO danner fra årets start en fælles EU-repræsentation i Bruxelles for at styrke dansk fiskeris position i EU's fælles fiskeripolitik. 

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"