Landbrug


Greenpeace om lavbundsjorde: Sæt prisen ned og ambitionerne op

Greenpeace om lavbundsjorde: Sæt prisen ned og ambitionerne op

DEBAT: Klimarådet, landbruget og flere af Folketingets partier er enige om, at der som minimum bør udtages 100.000 hektar lavbundsjorde. Men regeringen er ikke nær så ambitiøs, og den prissætter den enkelte hektar alt for højt, skriver Tarjei Haaland.