Landbrug


EU-revisorer kritiserer Kommissionens tiltag for kriseramte landmænd

EU-revisorer kritiserer Kommissionens tiltag for kriseramte landmænd

STØTTE: Hovedparten af de 2,6 milliarder euro, som EU har afsat til at hjælpe landmænd mod prisudsving og produktionstab, har kun haft ringe indvirkning, konstaterer Den Europæiske Revisionsret i en ny beretning.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Professor nedtoner regnefejls betydning for landbruget

Professor nedtoner regnefejls betydning for landbruget

INTERVIEW: Det behøver ikke blive et stort problem for landbruget, at mængden af kulstofrige landbrugsjorde i årevis er blevet undervurderet, vurderer professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, hvor fejlen er opstået.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"