Landbrug


Landbrugets andel af det danske CO2-udslip vokser

Landbrugets andel af det danske CO2-udslip vokser

KLIMA: På ti år er landbrugets andel af den samlede udledning af drivhusgasser vokset fra 15,6 til 22,4 procent. Landbruget er det næste, vi skal handle på, siger S, R og V. 

Landbrugets store klimabyrde

Landbrugets store klimabyrde

BAGGRUND: Landbruget står med en betydelig klimaudfordring. Spørgsmålet er, hvor det stiller erhvervet i de kommende år, hvor Danmark skal levere på internationale klimaforpligtelser med betydelige krav om at reducere udslippet af drivhusgasser.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"