Kemiske stoffer


De fleste danskere overskrider ny grænse for indtag af dioxiner

De fleste danskere overskrider ny grænse for indtag af dioxiner

SAGEN KORT: Giftstoffet dioxin er mere sundhedsskadelig end hidtil antaget, og derfor nedsætter EU’s fødevareautoritet markant grænsen for et tolerabelt indtag. Fødevarestyrelsen fastholder de danske kostråd.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer 1
Flere lande har forbudt pesticider på offentlige arealer

Flere lande har forbudt pesticider på offentlige arealer

PESTICIDER: Her kan du i et folketingssvar fra Miljø- og Fødevareministeriet læse, hvordan landene Frankrig, Belgien, Nederlandene og Luxembourg har indført forbud mod brug af pesticider på offentlige arealer.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer