Kemiske stoffer


Nye tal for medicinsk zink vækker bekymring

Nye tal for medicinsk zink vækker bekymring

FORBUD: Forbruget af medicinsk zink sætter spørgsmålstegn ved, om landbruget om få år kan udfase stoffet uden at hæve forbruget af antibiotika, lyder bekymring. Vi arbejder benhårdt på at få det til at lykkes, siger sektordirektør i Seges Svineproduktion.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Skrappere grænseværdier kan lukke danske dambrug

Skrappere grænseværdier kan lukke danske dambrug

AKVAKULTUR: EU vil sænke det tilladte indhold af tre stoffer, som kan få alvorlige negative konsekvenser for dansk fiskeopdræt, vurderer Dansk Akvakultur. Regeringen støtter forslaget af hensyn til fødevaresikkerheden. 

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"