Collective Impact


Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje

Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje

KRONIK: Hvis landskabet skal anvendes mere intelligent, er multifunktionel jordfordeling vejen frem. Landmænd, lokalsamfund og kommunerne er klar, men Christiansborg må også hjælpe til, skriver Søren Møller på vegne af Collective Impact.