Bæredygtige investeringer


L&F: Fødevareklyngen er helt central for verdensmålene

L&F: Fødevareklyngen er helt central for verdensmålene

DEBAT: Verdensmålene giver den danske fødevareklynge et godt udgangspunkt for investeringer i udviklingslandene, mener Kenneth Lindharth Madsen. Det gælder først og fremmest investeringer i værdikæder, partnerskaber og risikovillig kapital.