Artikel


Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Klimarådet afviser sektormål i ny klimalov: Det må ikke blive planøkonomi

Klimarådet afviser sektormål i ny klimalov: Det må ikke blive planøkonomi

INTERVIEW: Fremtidens politikere skal gives fleksibilitet til at nå klimamålene, lyder det fra Klimarådets formand, Peter Møllgaard, der dog ønsker, at en uafhængig styregruppe skal kontrollere, om den foreslåede politik er nok til at nå i mål.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Fiskeristop for torsk får svært ved at overleve

Fiskeristop for torsk får svært ved at overleve

KVOTER: Fiskeri i Østersøen foreslås generelt reduceret med lidt over 20 procent næste år. Men EU-Kommissionens forslag ser ud til at få svært ved at overleve mandagens og tirsdagens forhandlinger mellem EU's fiskeriministre.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"