Opinion


Maria R. Gjerding: Naturzoner skal give naturen sin nødvendige plads

Maria R. Gjerding: Naturzoner skal give naturen sin nødvendige plads

KOMMENTAR: Landmænd er tilbageholdende med at udlægge ny natur, fordi de frygter at miste retten til selv at bestemme, hvad de må bruge arealerne til. De bør derfor få en økonomisk gevinst ved at udlægge landbrugsjord til varig natur.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"