Klummer


Jacob Bjerregaard: Jorddelingsfond skal fremtidssikres

Jacob Bjerregaard: Jorddelingsfond skal fremtidssikres

KOMMENTAR: Administrationen af jorddelingsordningen skal være mere hensigtsmæssig og fremadrettet for lokalsamfundet, den grønne omstilling og kommunerne, skriver Jacob Bjerregaard.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Maria R. Gjerding: Naturzoner skal give naturen sin nødvendige plads

Maria R. Gjerding: Naturzoner skal give naturen sin nødvendige plads

KOMMENTAR: Landmænd er tilbageholdende med at udlægge ny natur, fordi de frygter at miste retten til selv at bestemme, hvad de må bruge arealerne til. De bør derfor få en økonomisk gevinst ved at udlægge landbrugsjord til varig natur.

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"
Økonom: Danmark bør være varsom med at efterabe færøsk fiskerireform

Økonom: Danmark bør være varsom med at efterabe færøsk fiskerireform

KRONIK: 1. marts 2019 indgik Folketinget en aftale om at implementere tre auktionsmodeller for allokering af fiskerettigheder. Den danske regering ser dermed ud til at være i færd med at gentage de samme fejl, som man begik med den færøske fiskerireform fra 2017, skriver Johnny í Grótinum.

Valgstress

Kræver adgang til Altinget | Fødevarer"