Dansk Erhverv: Lang proces før EU kan handle toldfrit med Japan

DEBAT: EU og Japan er tæt på at indgå verdens største frihandelsaftale. Men selvom parterne skulle give hinanden hånden til december, så vil danske virksomheder tidligst handle toldfrit med Japan i anden halvdel af 2019, skriver Michael Bremerskov Jensen.

Af Michael Bremerskov Jensen
Chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv

Der var en helt særlig god grund til, at kronprinsparret i sidste uge stod i spidsen for et dansk erhvervsfremstød i Japan. Det var ikke kun, fordi den opadgående sols rige er verdens tredjestørste økonomi, som sidste år købte danske varer og tjenesteydelser for 22 milliarder kroner.

Eller fordi de 125 millioner købestærke og kvalitetsbevidste japanske forbrugere allerede udgør et oplagt kundesegment for danske eksportvirksomheder. Den særlige grund var, at EU og Japan er lige på nippet til at indgå verdens største frihandelsaftale. Intet mindre.

Ambitiøs aftale
Parterne har forhandlet siden 2013, og ifølge EU-Kommissionen, der leder forhandlingerne på vegne af EU-landene, kan der komme hvid røg ud fra forhandlingslokalet hvert øjeblik. For at sætte aftalens betydning i perspektiv, så fylder EU og Japan tilsammen 28 procent af verdensøkonomien og købte varer fra hinanden i 2016 for 923 milliarder kroner.

Med frihandelsaftalen vil over 90 procent af den nuværende told på begge sider med et trylleslag blive fjernet ved aftalens ikrafttrædelse, samtidig med, at fordyrende og bureaukratiske dobbelt-godkendelser af europæiske produkter og tjenester i Japan og omvendt vil blive strømlinet. Aftalen vil med al sandsynlighed indebære et mærkbart boost til Europas og dermed til Danmarks samhandel med Japan.

Konsekvensberegninger viser, at vi taler om skabelsen af op imod 10.000 nye danske eksportarbejdspladser og 15 milliarder kroner i dansk mereksport til Japan i det mest ambitiøse scenarium. I Dansk Erhverv står vi derfor klar til at lade champagnepropperne sprænge, når aftalen kommer i hus.

En lang proces venter
Men hvornår vil danske virksomheder egentlig kunne få gavn af aftalen, hvis vi antager, at forhandlerne vitterligt bliver i stand til at trykke hånd og smile til fotograferne i slutningen af december i år? Det korte svar er: Desværre ikke lige med det samme.

Når aftalen er blevet færdigforhandlet, skal den først igennem et juridisk eftersyn hos begge parter. Det store aftalekompleks med tekniske annekser og bilag skal kodificeres og gås efter i sømmene, så der ikke er interne juridiske uoverensstemmelser.

Det tager erfaringsmæssigt omkring seks måneder og måske mere med en så stor aftale. Dernæst skal aftaleteksten oversættes til alle de 23 officielle EU-sprog plus japansk. Det tager typisk seks måneder mere. Så er vi fremme ved december 2018.      

Det vil så være her, at EU-Kommissionen er i stand til at fremlægge aftalen til godkendelse for EU-landene i EU’s Ministerråd og samtidig for Europa-Parlamentet med henblik på parlamentets samtykke. Såfremt Kommissionen ønsker at lade aftalen omfatte direkte investeringer og investeringsbeskyttelse, hvilket EU-Domstolen har besluttet hører under medlemsstatskompetence, vil aftalen have karakter af en såkaldt ”blandet aftale”.

I det scenarium vil aftalen skulle ratificeres i alle EU-landenes nationale parlamenter. En proces, der erfaringsmæssigt tager mindst to-tre år og i nogle tilfælde kan tage helt op til fem år. Hvis Kommissionen vælger ikke at integrere investeringskapitler i aftalen, får den karakter af en EU-eneaftale, som kun behøver at blive godkendt af EU-landene i Ministerrådet og af Europa-Parlamentet. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilken option Kommissionen vil vælge.

Formelle håndtryk og smil
Den gode nyhed er imidlertid, at selv hvis det bliver en blandet aftale, hvad japanerne pt. synes at insistere på, vil langt hovedparten af aftalen – dvs. hele liberaliseringen af vare- og tjenestehandlen – kunne træde midlertidigt i kraft kort efter godkendelse i EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Ministerrådet og Europa-Parlamentet plejer at bruge tre-fire måneder på at behandle aftalen i arbejdsgrupper og forskellige udvalg, og der kan også opstå fortolkningsspørgsmål, der skal afklares med japanerne undervejs.

Hold derfor ikke vejret, hvis parterne giver hinanden hånden og smiler til fotograferne i december. Det bedste bud på, hvornår danske virksomheder vil kunne handle toldfrit med Japan er anden halvdel af 2019.

Forrige artikel Ældre Sagen: Tarteletter eller tofu – hvor er det frie valg? Ældre Sagen: Tarteletter eller tofu – hvor er det frie valg? Næste artikel Forsker: Ansvarlig sygdomshåndtering er ikke kun antibiotika Forsker: Ansvarlig sygdomshåndtering er ikke kun antibiotika