Debat: Den veganske tidevandsbølge har ramt modebranchen

KRONIK: Veganisme bliver mere og mere udbredt, og det får også konsekvenser for den etablerede tekstil- og modebranche. Og det er glædeligt for både dyrevelfærden og miljøet, mener Søren Folke Lassen.

Af Søren Folke Lassen

Veganisme tager til i popularitet og styrke både i Danmark og ude i verden, og det truer den etablerede modebranche.

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening er antallet af mennesker, som betror sig til den veganske levevis stødt stigende, og særligt veganisme, som ligger inden for det vegetariske kostparadigme, er stormet frem de seneste år.

Udover en udelukkende plantebaseret kost indebærer veganisme også at beskytte den natur, vi lever i, og de dyr, der lever i den. Og netop dyrevelfærd er en af hjørnestenene i veganisme, hvorfor det står højt på den etiske fokusliste blandt andet i forhold til fremstilling af ting og beklædningsdele til mennesker. I dette ligger en interessant kobling til mode- og tekstilindustrien og de retningslinjer, som den stadig primært er eksponent for.

Beskidt arbejde og beskidte materialer
En signifikant udfordring i et vegansk perspektiv er de materialer, som anvendes til tekstilproduktionen og ikke mindst udvindingen af disse. Ofte indgår dyrehud og -hår i denne proces, og dette lader sjældent de involverede dyr slippe uden fysiske eller psykiske men eller med livet i behold. Det er naturligvis uforeneligt med den veganske filosofi, hvilket også gør sig gældende for uld, hvor fåret dog i reglen ikke dør.

En enkelt hurtigt søgning på Youtube blotlægger imidlertid et hav af videoer, som tydeligt viser, at klipning af får indebærer hårdhændet behandling, tit med en hel del blødende rifter fra dyrets hoved og krop som resultat.

Netop uld er interessant, fordi uld i mange år har været en stor bestanddel af tekstilmarkedet. Men ifølge den senest tilgængelige rapport fra British Wool har dette ændret sig til nu kun at være en relativt lille del af den samlede tekstilindustris værdi (cirka 1,5 procent i 2017), hvilket ifølge andre rapporter fra blandt andre IWTO.org er et fald, som har været pågående og relativt konstant i næsten ti år.

Selvom dette primært tilskrives lidt højere, teoretisk svævende tendenser såsom langsom økonomisk vækst og industriel overkapacitet, er det ikke svært at forestille sig, at der eksisterer en omend endnu spinkel sammenhæng mellem dette og den stigning, som bomuld og de øvrige bæredygtige materialer har set i samme tidsrum.

Veganske materialer på vej frem
Ifølge den britiske veganerorganisation, The Vegan Society, er det usikkert, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er statistisk evidens for denne sammenhæng, men der er ingen tvivl om, at tekstilindustrien og modeindustrien om ganske få år vil opleve nogle potentielt meget mærkbare omvæltninger på niveau med dem, som sociale medier har bibragt interpersonel kommunikation – altså massive ændringer i det forbrugerbehov, der skal mødes og dermed også de materialer og produktionsmetoder, som anvendes:

"Det er så nemt i dag at vælge noget andet end uld. Der er så mange alternativer, som kan holde os varme og som ser godt ud, såsom bomuld, bambus, ananas, æbler og svampe. Mulighederne er mange og koster i de fleste tilfælde også langt mindre at producere, hvorfor det for slutbrugerne også bliver billigere at købe. Der er derfor ingen tvivl om, at tendensen fortsætter, og vi vil blive ved med at se en stigende effekt på efterspørgslen af eksempelvis uld," siger talskvinde fra The Vegan Society Dominika Piasecka.

Tal fra Dansk Vegetarisk Forening, der vedrører antallet af veganere i Danmark, viser, at der stadig er et stykke vej endnu, før veganisme er mainstream i ordets mest almindelige forstand.

Men kursen er sat, så det er ikke fjerntliggende at antage, at de store ændringer i måderne, hvorpå modeindustriens produktionsapparater fungerer, og med hvilke råmaterialer de bliver fodret, som Piasecka også refererer til, vil finde sted – og sandsynligvis inden for en overskuelig fremtid.

Veganismen truer det nuværende verdenssyn
Uagtet, at der endnu ikke eksisterer alment tilgængelig statistisk dokumentation for veganske tekstilers konkurrenceevne over for de naturlige tekstiler, er sandheden imidlertid, at mange store og velkendte tøjmærker og detailkæder, hvoriblandt H&M og Asos ifølge the Vegan Society også er at finde, har optaget strategier i en ikke blot bæredygtig, men decideret vegansk retning.

Dersom flertallet af virksomheder som regel følger de strømme, der fører mod flest penge, er ovennævnte virksomheders strategiske og taktiske involvering i veganske tekstiler en indikation af de førnævnte tendenser. Både i forhold til efterspørgsel på uld og for eksempel den ifølge Unido dalende efterspørgsel på blandt andet læder til forbrugsvarer og stigende efterspørgsel på faux-læder og plastikalternativer, holdt op imod den fremgang, som eksempelvis bomuldsproduktionen har haft og har.

Rapporter og tal er gode, men hvad siger detailleddet, som jo er tættest på de slutkunder, som er bestemmende for de markedskræfter, der her diskuteres? Adspurgt, hvorvidt de veganske tekstiler har indflydelse på det direkte salg af tøj og sko, lyder det i et svar fra danske Fashionforest.dk:

"Kunderne bliver mere og mere bevidste om bæredygtighed og ikke mindst dyrevelfærd, og det afspejler sig tydeligt i det, som der søges efter både på vores skandinaviske platforme og vores platform i Asien samt den søgetrafik, vi får ind fra Google – det vil sige, der er simpelthen en stigning i søgninger på tøj og sko lavet af plantebaserede materialer."

Er veganismen en god trussel?
Så med de tilgængelige tal tilsat professionelle vurderinger som base kunne noget tyde på, at den veganske tidevandsbølge har ramt den traditionelle tekstil- og modebranche.

Dog vurderes det fra WWF, at til produktion af blot en T-shirt bruges op imod 2.700 liter rent vand, og her er blandt andet bomuldsproduktionen blandt de store syndere, hvorfor det naturligvis er nærliggende at overveje, om vi ideologisk er lige vidt, hvis vores naturlige ressourcer vil presses hårdere, end det er tilfældet i dag i den veganske sags tjeneste.

Journalist og grundlægger af bloggen og nyhedssiden EcoCult.com Alden Wicker fremhæver i artiklen 'Eco Fashion’s Animal Rights Delusion', at veganske tekstiler ikke nødvendigvis tilbyder en løsning på alle tilknyttede etiske problemstillinger, dersom fremstilling af de vegansk godkendte stoffer rayon, akryl og polyester er blandt de giftigste stoffer at fremstille.

Ikke sort/hvidt – ligesom alt andet
Som alt andet er den veganske overbevisning holdt op imod en i europæisk perspektiv traditionel tilgang til dyrerettigheder, miljø og kost heller ikke sort og hvid.

Men med den veganske fremfærd in mente synes det også vigtigt at forholde sig en smule mere minutiøst til, hvor hurtigt og i hvor høj grad, vi ønsker, at veganisme skal være en trussel for modeindustrien, som den primært tegner sig nu. For hvis vi for enden af den veganske sti står tilbage med en vegan fast fashion-maskine, som i det store og hele ikke er bedre og måske for visse essentielle områder i vores miljø værre end andre alternativer, giver det sig selv, at det bliver nødvendigt at gentænke hele ideen.

Konklusionen på, hvorvidt veganisme er en trussel for den nuværende tekstil- og modeindustri bør dog være entydig for de fleste. Veganisme er heldigvis en trussel for tingenes tilstand i en industri, der sviner og som har en ualmindelig brutal tilgang til anvendelse af dyr i produktionen. Det skal der selvfølgelig gøres op med, og her spiller veganisme en vigtig rolle.

Hvad der så efterfølgende vil udfordre veganerne til en ny orden, må tiden vise, men interessant og forhåbentlig godt for os, dyrene og naturen bliver det.

Forrige artikel DI: Dansk fødevareindustri kan mætte alle behov DI: Dansk fødevareindustri kan mætte alle behov Næste artikel EL: Falafel og forbrugere udfordrer frikadellen EL: Falafel og forbrugere udfordrer frikadellen
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Sen erkendelse, omend bedre sent end aldrig

  Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionelt udviklet ny teknologi mod forventning ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Nyt religionsvanvid

  "Bomuld som et bæredygtigt materiale" er en kraftig omgåelse af sandheden. Næppe nogen planteafgrøde har forårsaget så meget geologisk og miljømæssig ødelæggelse som netop bomuld. Den nødvendige kunstvanding har tørlagt floder og søer, og som den monokultur den er har den skabt jordødelæggelser der får hvedemarker til at ligne haver.

  Det eneste reelle alternativ til uld og silke og minkpelse og fårepelse er det plastictøj som Søren Folke Lassen`s såkaldte "kreative" segment løber rundt i, og som nu findes som microplast i havene.

  Veganer-evangeliet er noget af det mest vildledende menneskeheden nogensinde har fundet på i sin søgen efter frelse hinsides virkeligheden.

  Og virkeligheden er, at mennesket som dyr er biologisk skabt til at være (næsten) altædende, ligesom bjørne og en række andre dyr, og at vi er skabt således, at vi har brug for al den protein kød giver for at udvikle hjernekapaciteten, og vi har brug for dyreskind for at holde varmen her langt nord for Alperne.

  Med Veganerforeningens propaganda og løfte om frelse, kan vi forvente se mishandlede og fejlernærede børn, og vi må håbe at myndighederne er vakse nok til at gribe ind med de nødvendige initiativer før socialforvaltningerne bliver overbelastet med unge kummerformede mennesker der er ude af stand til at varetage en normal jobfunktion.

 • Anmeld

  Niclas Tonnesen · Personlig træner

  Interesant læsning

  Spændende at høre om strømningerne i mode verdenen. Det bliver fantastisk at se hvilke initiativer der vinder frem og HVORFOR. Folk begynder i højere og højere grad at stoppe og revidere værdierne de lever efter. Glæder mig til at se de bæredygtige og vegansk kollektioner der kommer. Og ja, selvom de er vegansk så skal de selvfølgelig også være bæredygtige og uden brug af skadelig kemi , det tror jeg skam også på er ganske muligt.

  Tiderne skifter. Nogle aspekter ved samfundet i dag var slet ikke mulige for få år siden og flere aspekter som vi tager for givet i dag var der også stor modstand mod i fortiden. Vi er kun kommet hertil ved at udvikle os og det bliver vi til stadighed nødt til - fremtidens klædeskab og køleskab er fyldt med grønne varer.
  Det er ret sjovt at nogle sidder fra deres computere og skriver modstandsbreve mod udvikling :) Det bliver hurtigt indviklet ;)

  God mandag,

 • Anmeld

  Rasmus · Webudvikler

  Veganisme virker lidt som en religion

  Mange af idéerne bag veganisme er udmærket, men jeg bryder mig ikke om deres metoder til at sprede budskabet. Det minder lidt om Jehovas vidner, der også prøver at presse deres overbevisning ned over hovedet på os.

  Jeg går også ind for bæredygtighed og økologi, men jeg er ikke overbevist om, at veganerne har svaret.

  Jeg fandt en anden artikel om emnet her: https://fedttoj.dk/artikler/veganertoej-oeko-toej-og-fair-trade - hvis det skulle have interesse.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tak for artiklen, men altså økobomuld er ret ødelæggende

  - økobomuld er noget at værste der kan dyrkes, da det totalt udpiner jorden ned til ren ørken. Og det kræver mange steder så meget kunstvanding, at det dræner floder og ødelægger søer.

  Derimod er pels gode naturprodukter til beklædning, blot det ikke kommer fra truede vilde dyr, men fra velorganiserede opdræt.

  Specielt minkpels er helt uden miljøødelæggelser, da opdræt i høj grad sker på affaldsstoffer fra fødevareindustrien. Og så kan det tilføjes, at netop minkpels klæder kvinder umanerligt godt, og som forer varmer herrerne på en måde intet andet kan.

 • Anmeld

  Michael Lauritzen

  Alternativer

  Lige meget hvad er det altid godt at gøre noget. Der findes alternativer til det hele men stort set alt produktion har problemer. Vi syntes dog bambus er en del af vores fremtid.

  Mvh
  https://bambustøj.dk/

 • Anmeld

  Michael Lauritzen

  Alternativer

  Lige meget hvad er det altid godt at gøre noget. Der findes alternativer til det hele men stort set alt produktion har problemer. Vi syntes dog bambus er en del af vores fremtid.

  Mvh
  https://bambustøj.dk/

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Alt er jo en trossag

  - vi kan jo også gå i bastskørter, og lade som om "den globale opvarmning" er kommet.

  Alt er jo et trosspørgsmål nu til dags, og seriøs Naturvidenskab sat i skammekrogen ligesom Oplysningstidens tro på menneskeheden.

  Anbefaling: Scherfigs bog IDEALISTERNE, den har næppe været så aktuel sim i dag.