DF: Fjern hellere fjollede afgifter

DEBAT: I stedet for at give skattelettelser, der gavner få, bør vi se på afgiftslettelser, der gavner de fleste. Mange fødevareafgifter er for bureaukratiske og er med til at skabe en stigende illegal fødevarehandel, skriver Lise Bech, fødevareordfører for DF. 

Af Lise Bech
Landbrugs- og fødevareordfører for Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti har i flere år sagt, at der skal gøres noget ved punktafgifterne. Derfor er det som udgangspunkt glædeligt, at finanslovsudspillet fra regeringen indeholder en afskaffelse af nøddeafgiften. En afgift Danmark, som det eneste land i verden har.

Det er en afgift, vi har haft i mange år, men nødder er sunde og anbefales som sundhedsfremmende. Så derfor er det godt, hvis vi kan blive enige om at fjerne nøddeafgiften, som vurderes at koste 185 millioner at afskaffe. Det må selvfølgelig komme an på den kommende tids forhandlinger, men jeg er i hvert fald positivt indstillet.

Mindre meningsfulde afgifter
Udover ovennævnte afgift har vi mange andre afgifter i Danmark, som giver mere eller mindre mening. De fleste er meget administrationstunge for virksomhederne, men kan forsvares, fordi de til dels er adfærdsregulerende.

Men ser vi på afgiften på kaffe, så er det et levn fra gamle dage, hvor kaffe var et særligt luksuriøst produkt. Det kan man jo ikke kalde det længere, hvor kaffe og te er en fast del af mange danskeres hverdag.

For at det ikke skal være løgn, så findes der også en såkaldt ”svulmeafgift”, som blandt andet pålægges luft i softice. Ja, De læste rigtigt. Der er afgift på mængden af luft i softice.

Så der er mærkværdige afgifter nok, som vi hellere burde overveje at få nedsat eller afskaffet i stedet for at bruge pengene på skattelettelser for de mest vellønnede.

Og så kan det også undre, at regeringens finanslovsforslag ikke indeholder et forslag om at friholde sukker- og chokoladeafgifterne for stigning.

Illegale markeder
Vi bruger efterhånden rigtig mange penge på at sende kontrollanter ud i butikkerne, og når vi så med den anden hånd lader afgifterne stige på disse varer, så forbliver det et yderst attraktivt marked for illegale handlere.

Vi hører jævnligt om, at den illegale handel med slik er sat i system og er et problem i hele landet. - Det koster arbejdspladser og styrker finansieringen af de kriminelle miljøer. 

Skatteministeriet har selv beregnet, at provenutabet i 2015 udgjorde 95 millioner kroner affødt af den illegale handel, og tendensen er desværre ikke faldende.

For ikke at tale om grænsehandlen, da vores nærmeste naboer Tyskland og Sverige ikke har en slik og chokolade-afgift, foruden en lavere moms på fødevarer.

Ifølge en rapport fra Skatteministeriet, udgør den illegale handel og grænsehandel med slik og chokolade knap 15 procent af forbruget, hvor det frem til 2011 var omkring 10 procent.

Så i stedet for skattelettelser til nogen, bør vi se på afgiftslettelser, der gavner de fleste, herunder også de virksomheder, som i dag må døje med et tungt og omstændeligt bureaukrati for at administrere de mange afgifter. - Og som også vil være et slag mod den stigende illegale handel med fødevarer.

.....

Lise Bech er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds. Hun er Dansk Folkepartis fødevareordfører og landbrugsordfører. Lise Bech er uddannet merkonom i ledelse og samarbejde fra Aalborg Handelsskole. Hun er tidligere selvstændig forretningsfører og bogholder fra 2010 til 2015. Hun er tidligere medlem af byrådet i Støvring Kommune fra 1999 til 2006 samt tidligere medlem af byrådet i Rebild Kommune fra 2014 til 2015.

Forrige artikel Professor: Svineavlerne benytter klassisk forhalingsteknik Professor: Svineavlerne benytter klassisk forhalingsteknik Næste artikel Svineproducenter: Systematisk retorik skal sætte svineproducenter i dårligt lys Svineproducenter: Systematisk retorik skal sætte svineproducenter i dårligt lys