Esben Lunde med stikpille til Hvidtfeldt: Vend tilbage, når du har nærlæst Cowi-rapport

GRUNDVAND: Cowi leverer som aftalt, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter kritik af ny grundvandsrapport. Han opfordrer Landbrug & Fødevarer til at sætte sig grundigt ind i rapporten, før man drager forhastede konklusioner.

Landbrug & Fødevarers bøn om en ommer, efter at Cowi i sidste uge præsenterede sin grundvandsrapport, ser ikke ud til at falde i god jord hos landets miljø- og fødevareminister.

I et skriftligt svar til Altinget slår Esben Lunde Larsen (V) fast, at Cowi har leveret som aftalt.

”Cowi konkluderer på baggrund af en opgavebeskrivelse, der også har været til kommentering i Blåt Fremdriftsforum og hermed også L&F,” skriver Esben Lunde Larsen og sender samtidig en stikpille til Landbrug & Fødevarers viceformand:

Login

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Hvorfor er ministeren så tilfreds med en ukritisk rapport?

  Esben Lunde Larsen: "Jeg er tilfreds med, at COWI konkluderer, at Danmark efterlever direktiverne, og at der ikke er sket selvstændig regulering med økonomiske konsekvenser for landbruget på baggrund af EU-indberetninger om nitrat".

  Men Danmark efterlever jo IKKE direktiverne. Så måske er farcen om grundvandet på vej ind i en psykologisk fase.

  Af Nitratdirektivets art. 5, stk. 6. kan entydigt udledes, at Danmark skal overvåge nitratindholdet i grundvand på udvalgte målesteder, som gør det muligt at fastslå OMFANGET AF NITRATFORURENING I GRUNDVAND UNDER LANDBRUGSAREALER. - Dybest set en meningsfuld opgave.

  Men på Miljøstyrelsens hjemmeside erkendes jo, at Miljøstyrelsen intet ved om omfanget af nitratpåvirkning af det danske grundvand. Det sker med følgende formulering:
  ”De danske afrapporteringer under nitratdirektivet om nitratkoncentration i grundvand bygger på data fra de såkaldte GRUMO-målesteder i det nationale grundvandsovervågningsprogram.
  Denne overvågning siger ikke noget om, hvor stor en mængde ud af det samlede danske grundvand som indeholder nitrat. Det kan kun fortælle om nitratindholdet i vandet fra de indtag, hvor der bliver målt.
  Da man ikke kender mængden/volumen af grundvand (antal m3), som findes ved hvert måleindtag, eller udenfor måleindtagene, kan man kun sige, hvor stor en andel af prøverne fra måleindtagene, som indeholder nitrat”.

  Styrelsen erkender rent ud, at de danske afrapporteringer til EU ikke kan opfylde nitratdirektivets krav, da den danske overvågning IKKE siger noget om OMFANGET af nitratpåvirkning i det danske grundvand, men kun fortæller om nitratindholdet i nogle ikke-repræsentative indtag.
  Reelt siger Miljøstyrelsen jo, at der tages stikprøver uden mulighed for at relatere disse stikprøver til det danske grundvand.

  Hvad siger ministeren til det? Og er han tilfreds med COWIs analyse af dette tema? (Temaet er ikke behandlet).