EU-politikerne giver ikke op: Forbrugere skal kende fødevarers oprindelse

PRES: Et klart flertal i Europa-Parlamentet opfordrede torsdag Kommissionen til at præsentere lovgivning om obligatorisk mærkning af oprindelsesland på visse fødevarer.

Et flertal af politikerne i Europa-Parlamentet har tilsyneladende ikke til sinds at opgive kampen for at få mærket en række kød- og mælkeprodukter med deres oprindelsessted.

Torsdag stemte et klart flertal af EU-politikerne for en ikke-bindende resolution, hvor de igen forsøger at presse Kommissionen til at fremlægge lovgivning herom.

“De europæiske fødevarer kan i dag komme igennem fem til ti lande, inden de havner på vores borde. Det betyder, at forbrugerne har mindre indsigt, og mærkningen kan være med til at skabe en forøget tillid til varerne, som der er brug for,” siger Christel Schaldemose, der sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne.

Login