EU skærper landmænds adgang til at bruge antibiotika

RESISTENS: På grund af risikoen for resistens i behandlingen af mennesker vil EU indføre skrappere krav til, hvornår europæiske landmænd må anvende antibiotika til deres dyr. Danmark vil fortsat være en EU-duks.

“Historisk” og et “vigtigt fremskridt for folkesundheden”.

Flere europæiske politikere jubler, efter der nu ser ud til at være enighed med Ministerrådet om at skærpe kravene til, hvordan landmænd må anvende antibiotika til deres dyr.

Baggrunden er, at stadig flere bakterier bliver resistente over for de antibiotika, vi har i dag, og et højt forbrug i landbruget kan bidrage til øget resistens.

Login