EU udskyder ny økologilovgivning

FORSINKET: EU-Kommissionen har foreslået at udskyde den nye økologilovgivnings ikrafttræden med et år til den 1. januar 2022.

EU har et mål om senest i 2030 at afsætte 25 procent af det samlede landbrugsareal til økologisk landbrug.

Men erhvervet må vente lidt endnu på at få værktøjerne og de retlige rammer, der skal til for at nå målet.

EU-Kommissionen foreslår at udskyde ikrafttræden for den nye økologilovgivning med et år, fra den 1. januar 2021 til den 1. januar 2022. Det sker på anmodning fra både medlemsstater, Europa-Parlamentet og andre interessenter.

Login