Fire nedslag fra regeringens mink-lovforslag

AFLIVNINGER: Regeringen vil indføre et forbud mod at holde mink frem til 2022, og så går regeringen efter at tilbyde forskellige modeller for kompensation og erstatning. Få her fire punkter fra lovforslaget om aflivning af mink.

Regeringen måtte mandag opgive at fremlægge et forslag til hastelov, men nu har fødevareminister Mogens Jensen (S) så fremlagt et lovforslag, der skal gøre det lovligt at aflive alle mink i landet.

Her får du fire nedslag fra lovforslaget:

Forbuddet varer til 2022 
Lovforslaget lægger op til, at hold af mink ikke er tilladt til og med 31. december 2021, ligesom det ikke er tilladt at ind- og udføre levende mink til og fra Danmark i den periode. 
Af lovbemærkningerne fremgår det, at denne periode er valgt, fordi Statens Serum Institut finder det overvejende sandsynligt, at også nye mink vil være modtagelige for smitte, hvis man i løbet af 2021 genetablerer en stor population af mink. 
Hvis der senere måtte vise sig at blive behov for at forlænge forbudsperioden skal dette ske ved lovændring. 
 
Statens omkostninger 
Aflivningen af alle danske mink har ikke overraskende væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige. Det skyldes både kompensationen til minkavlerne, omkostninger til selve aflivningerne og væsentlige omkostninger til sagsbehandling og udbetalinger af erstatning eller kompensation. 
Usikkerhederne er fortsat store, og derfor finder Miljø- og Fødevareministeriet det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre et sikkert estimat, men kommer frem til, at “de samlede omkostninger for staten som følge af lovforslaget vil udgøre mindst fem milliarder kroner”. 
 
Straf til overtrædere 
Overtrædelse af de midlertidige forbud skal straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder. 
Fastsættelsen af straffen vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i sine lovbemærkninger. 
Blandt andet kan det tages med i betragtning, hvor mange mink, der er tale om, og om der har været opnået eller tilsigtet økonomisk fortjeneste ved lovovertrædelsen.

Login