Fødevareideolog: Vi skal fjerne klimabelastende varer fra hylderne

DEBAT: En klimamærkning er spild af tid, for de klimabelastende fødevarer vil jo stadig blive produceret. Der er simpelthen behov for en total omlægning af den neoliberale økonomi, hvor vi totalt fjerner ikke-bæredygtige varer fra markedet, skriver Birgitte Escherich.

Af Birgitte Escherich
Fødevareaktivist og iværksætter

Det reelle problem er enkelt at løse, men kræver politisk mod; nemlig at vi slet ikke skal have klimabelastende varer på hylderne. For at løse det problem, er der én løsning; fjern skidtet.

En ny klimamærkning på fødevarer er spild af dyrebar tid og løser ikke det reelle problem. Det er vigtigt, at vi bruger tiden på problemløsning frem for på lappeløsninger, for tiden er knap.

Vi skal have fat om nældens rod og bruge al vores kvalificerede tid og kompetence på at løse klimaproblemerne.

Kun bæredygtighed på hylderne
Vi skal sørge for, at kun bæredygtige varer og dermed forbrug er tilgængeligt. Hvis klimamærkning påføres alle varer, men de klimabelastende varer ligger til lavere pris side om side med de dyrere klimavenlige varer, hvad sker der så?

For det første produceres den klimabelastende vare jo så alligevel, og dermed har vi fortsat en belastende produktion. For det andet vil en klimamærkning påvirke husholdningsbudgettet og yderligere skævvride, hvem der har råd, og hvem der ikke har.

Det fordrer sammenhængskraften i samfundet, at vi er fælles om sådanne vigtige fremtidssikrende adfærdsændringer, som det er at skabe bæredygtige vilkår for vores liv på kloden. Omvendt skaber det ulighed, hvis vi ikke alle skal deltage. Det er netop også lighed, som foreskrevet i FN’s 17 verdensmål.

Almen borgerdannelse
Klimamærkning er derudover også et signal om, at vi rykker kollektive anliggender ud på det frie marked, hvor du kan vælge at deltage eller ikke deltage i at redde verden.

Det er i sig selv en grotesk tankegang, at det er op til den enkelte. Det skal simpelthen ikke være et spørgsmål om, hvorvidt man kan eller vil betale for klimagode varer.

Kort sagt handler det her i høj grad om anstændighed og om, at mennesket forstår sin biologiske niche, og hvad det kræver til følge.

Hvis vi forestiller os en konsensus om at fjerne ikke-bæredygtige varer, ville det store systemiske maskinrum blive disruptet. Det neoliberale marked, vækstøkonomien, det overdrevne forbrug og dermed hele konkurrencestatens fundament ville blive rystet i sin grundvold - for det ville vise et akut behov for ny systemtænkning.

Der er dog håb, for der er mere design, energi og prototyper på bæredygtighedsløsninger, end vi aner. Verden vrimler med entreprenører, der har fantastiske idéer.

Men det er endnu for trægt for bæredygtighedsarbejdere at få gennemslagskraft. Einstein sagde det jo: vi kan ikke løse problemer dér, hvor de skabtes. Derfor skal der åbnes døre for at løse de problemer, vi står i til halsen.  

Total omlægning
I stedet for at bruge embedsmandsapparat, penge, kontrolinstanser og bureaukrati, så må vi udvise ægte klimaduelighed. Lad os give verden et stærkt signal om, at der er noget, der er større end os selv. Vi skal lade konstruktive løsninger og entreprenørskab vise nye veje, der reelt løser problemerne.

Kun en total omlægning til bæredygtigt forbrug kan bære hele klimaet.

Forrige artikel L&F: Her er vores ønsker til en klimamærkning L&F: Her er vores ønsker til en klimamærkning Næste artikel Dansk Erhverv: Vi støtter ikke en klimamærkning Dansk Erhverv: Vi støtter ikke en klimamærkning