Fødevarestyrelsen barsler med nyt kontrolkoncept for dyretransporter

KONTROL: Til sommer forventer Fødevarestyrelsen at fremlægge et kontrolkoncept for det samlede dyretransportområde. Her vil der også blive arbejdet med en definition af brodne kar, der er løbet ind i forhindringer.

Der skal være en mere ensartet kontrol af grise, kalve, køer og kyllinger, der transporteres ud af landet.

I hvert fald arbejder Fødevarestyrelsen på et nyt kontrolkoncept på tværs af dyrearter.

“Der arbejdes p.t. på udviklingen af et nyt kontrolkoncept for det samlede dyretransportområde, inklusiv andre dyrearter end grise. Dette koncept forventes præsenteret inden sommerferien 2020,” skriver styrelsen i sin evaluering af den politiske aftale om styrket kontrol af dyretransporter på griseområdet.

Login