Kollerup udskyder igen evaluering af restaurationsloven

SERVICETJEK: Evalueringen af restaurationsloven ventes fremlagt i begyndelsen af 2021. Først folketingsvalg og siden corona har udskudt evalueringen.

I sommeren 2017 blev det tilladt for unge ned til 15 år at servere alkohol på restauranter.

Ændringen blev indført med restaurationslovens §27, og som led heri blev det besluttet, at Folketinget skulle modtage en evaluering af bestemmelsen senest to år efter lovens ikrafttræden.

Nu mere end tre år efter bliver evalueringen dog udskudt igen. Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et folketingssvar.

Login