Miljøstyrelsen afviser brug af kontroversielt sprøjtemiddel

AFSLÅET: Efter EU-forbud har dansk praksis med at dispensere brugen af de biskadelige sprøjtemidler neonikotionoider været et politisk betændt emne. Nu afslår Miljøstyrelsen en konkret ansøgning.

En stor dag for bierne.

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter det er kommet frem, at Miljøstyrelsen har afslået en ansøgning om at anvende et neonikotionoid til at bejdse vinterrapsfrø.

Landbruget bruger de omstridte sprøjtemidler for at bekæmpe rapsjordlopper, fordi de angriber og spiser afgrøderne. Men for nylig besluttede EU at forbyde tre varianter af neonikotionoid til udendørs brug, fordi de udgør en risiko for bier.

Siden har den politiske debat raset om Miljøstyrelsens praksis med at give dispensationer til at bruge det til at bejdse roefrø og vinterraps. Blandt andet støtter flere partier et beslutningsforslag fra Enhedslisten, der ville betyde, at dansk landbrug ikke har mulighed for at søge dispensation til at bruge sprøjtemidlerne.

DN: Endelig på naturens side
Miljøstyrelsen begrunder sit afslag med, at Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i en ny rapport vurderer, at der i det konkrete tilfælde findes et brugbart alternativ, pyrethroider.

En af medforfatterne til rapporten fortalte for nylig Altinget, at alternativet virker uproblematisk at bruge de næste mange år.

“Dem kan man fint bruge, og forskningsprojekter viser, at der kun er resistens i meget begrænset omfang over for pyrethroider, så vores vurdering er, at man de næste mange år kan bruge det til at bekæmpe rapsjordlopperne, uden man får problemer,” forklarede lektor Michael Kristensen.

Afslaget møder ros fra Danmarks Naturfredningsforening.

"Jeg vil gerne først og fremmest rose Jakob Ellemann-Jensen og hans styrelse for at stille sig på naturens side. Det er ærlig talt på tide. For det er første gang, at de danske myndigheder reelt har håndhævet forbuddet mod de farlige bidræber-gifte og afvist landbrugets ønske om dispensation," siger præsident Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

Landbrug: Øger risikoen for resistens
Landbruget finder derimod afslaget uforståeligt, da man fagligt er lodret uenig i, at der ikke er en øget risiko for resistens ved at bruge det alternative middel pyrethroider.

"Det er meget beklageligt og uforståeligt, at man afslår at give dispensation. Vi har i dansk landbrug demonstreret, at vi håndterer stoffet på en yderst forsvarlig måde. Afslaget betyder, at landmændene nu bliver nødt til at sprøjte mere med pyrethroider, hvilket vil øge risikoen for resistens," siger Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Ovenpå EU-forbuddet har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V) ved flere lejligheder gjort det klart, at Miljøstyrelsen vil stramme sin praksis.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er mulighed for at give dispensation i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt på grund af en fare for afgrøden, som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde, og hvis det vurderes, at anvendelsen ikke udgør en risiko for sundhed og miljø, herunder bier.

Forrige artikel DF hjælper S: Udlændinge får ikke nemmere mulighed for at bijobbe i landbruget DF hjælper S: Udlændinge får ikke nemmere mulighed for at bijobbe i landbruget Næste artikel Alternativet vil alligevel regulere skolemad: Foreslår plantebaseret mad i København Alternativet vil alligevel regulere skolemad: Foreslår plantebaseret mad i København
Få overblik over det fødevarepolitiske forår

Få overblik over det fødevarepolitiske forår

OVERBLIK: En klima- og miljøstrategi for landbruget, debat om dyrevelfærd, landbrugsreform i EU og en akvakulturstrategi er et par af forårets store temaer på fødevareområdet.