Misbrug af EU-midler koster L&F 19 millioner

AFGØRELSE: NaturErhvervstyrelsen er færdig med at gennemgå de 13 sager om uberettiget tilskud til Videncenter for Svineproduktion. Landbrug & Fødevarer skal betale i alt 18,6 millioner kroner tilbage.

Landbrug & Fødevarer har hovedsæde på Axelborg i København.
Landbrug & Fødevarer har hovedsæde på Axelborg i København.
Sine Riis Lund

Vi betaler regningen, som NaturErhvervstyrelsen har sendt til os, og så er den ikke længere. Vi synes selvfølgelig ikke, at vi her har udvist en rigtig administrationspraksis, og vi vil gøre vores yderste for, at det ikke sker igen.

Jan Mousing, Administrerende direktør i SEGES
Fakta
Sagen kort
  • NaturErhvervstyrelsen blev i december 2013 opmærksom på omfattende fejlkonteringer af EU-støtte i et projekt hos det tidligere Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer. Videncenter for Svineproduktion er nu en del af SEGES.
  • Landbrug & Fødevarer iværksatte kort tid efter en revisionsundersøgelse af en række andre projekter under VSP. Også her blev der påpeget 'systematiske' fejlkonteringer i et sådant omfang, at videncenterets direktør sidst i januar 2014 blev afskediget.
  • Efterfølgende satte NaturErhvervstyrelsen sin egen eksterne undersøgelse af forholdene i VSP i gang med revisionsselskabet Deloitte som den ansvarlige for opgaven.
  • Nu har NaturErhvervstyrelsen krævet i alt 18,6 millioner kroner tilbage for de 13 undersøgte projekter.

Lang tids lemfældig omgang med støttemidler fra EU koster nu dyrt for Landbrug & Fødevarer.

Videncenter for Svineproduktion, nu del af SEGES, har i årene 2007 til 2013 uberettiget fået udbetalt midler fra EU’s landdistriktsprogram.

Regningen for det lander nu på 18,6 millioner kroner. Det står klart, efter NaturErhvervstyrelsen i godt et år har gennemgået 13 konkrete projekter med en udbetaling på i alt 36 millioner kroner med hjælp fra revisionsfirmaet Deloitte.

0:000:00