Nej tak til flere fødevaremærker

SMERTEGRÆNSE: Der har den seneste måned blandt Altingets debattører været bred enighed om, at flere mærker forvirrer mere, end de gavner. Digitale innovative initiativer kan være fremtidens løsning.

Grænsen, for hvor mange fødevaremærker danskerne kan kapere, er ved at være nået. Gennemsnitsdanskeren kender meget få mærker, og selv mærker, de kan genkende, ved de ikke altid, hvad dækker over.

Otte forskellige aktører har den seneste måned debatteret på Altinget : fødevarer. De har debatteret ud fra spørgsmålet om, hvorvidt man ved hjælp af flere fødevaremærkninger skal oplyse forbrugerne om de etiske aspekter af den mad, man indtager, og om det er et samfundsansvar eller forbrugeransvar at tage hensyn til de etiske aspekter.

Fødevaremærkning forvirrer forbrugeren
I dag findes der mere end 50 forskellige mærker på de danske fødevarer samt non-food produkter. Kendskabsgraden til mange af disse mærker er ikke særlig stor, og ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er det kun hvert fjerde mærke, der har en kendskabsgrad over 50 procent.

Login