NNF: Smågriseproducenter kører arbejdspladser ud af landet

DEBAT: 15 millioner danske smågrise transporteres ud af landet hvert år, og den eksport har slagterier og producenter af slagtesvin stort set ingen gavn af. Når griseproduktion belaster miljøet, må vi også kunne kræve, at det skaber arbejdspladser, skriver Ole Wehlast fra Fødevareforbundet NNF.

Af Ole Wehlast
Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF

Når jeg kører på de jyske motorveje, ser jeg lastbil efter lastbil med danske smågrise, som sendes sydpå. Og når smågriseproducenterne sender grisene ud af Danmark, ryger arbejdspladserne, og dermed skattekronerne, samme vej.

Hele 15 millioner danske smågrise transporteres ud af landet hvert år. Samtidig står Danish Crown over for at fyre slagteriarbejdere, fordi de mangler grise – vel at mærke grise, som slagteriet sagtens kan sælge.

Ingen fordel for slagterier
En netop udgivet rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet slår fast, at eksportører af levende smågrise har en lang række økonomiske fordele af den øvrige danske grisebranche. De får blandt andet højere priser, og samtidig har de en økonomisk fordel og sikkerhed i, at de let kan afsætte smågrisene i Danmark, hvis den europæiske efterspørgsel svigter.

Omvendt viser rapporten også, at slagterierne og de danske producenter af slagtesvin nærmest ingen fordel har af smågriseeksporten. Tværtimod betyder den store eksport, at den samlede svineproduktion i Danmark er meget sårbar over for politiske indgreb.

Og det er jo ingen hemmelighed, at partierne til venstre for midten har et anstrengt forhold til landbruget. De kan dog godt se værdien af 7.000 jobs til ufaglærte i yderområderne i Danmark. Men i det øjeblik arbejdspladserne bliver kørt ud af landet, forsvinder den sidste rest af politiske opbakning til landbruget.

Grise skal give danske arbejdspladser
Rapportens resultater er tydelige: Eksportørerne af levende smågrise er ved at save den gren over, som hele branchen sidder på. Det er forrykt og også meget svært at forstå, når man tænker på, at det er griseproducenterne, der ejer Danish Crown.

De bør have interesse i, at slagterierne i Danmark er forsynet med de grise, der skal til, for at produktionen er rentabel og giver overskud. Og netop fordi Danish Crown er et andelsselskab, er slagterierne tvunget til udelukkende at aftage grise fra ejerne. Den kontrakt fungerer jo ikke, hvis en del af ejerne sender alle deres smågrise ud af landet, så slagterierne mangler grise og må fyre medarbejdere.

I virkeligheden synes jeg, regnestykket er simpelt: Danskfødte grise skal blive til danske arbejdspladser. Hvis vi som samfund skal acceptere den miljøbelastning, som en griseproduktion medfører, så må vi også kunne kræve, at den skaber arbejdspladser og skatteindtægter.

Forrige artikel Fiskeriet til ny regering: Arbejd med os, ikke mod os Fiskeriet til ny regering: Arbejd med os, ikke mod os Næste artikel L&F til den nye regering: Styrk den grønne forskning og innovation L&F til den nye regering: Styrk den grønne forskning og innovation