Økologierhverv frygter sjældnere kontrol

KOLLISIONSKURS: Fødevareministeriet er positiv over for en mere risikobaseret økologikontrol i EU. Det undrer branchen, der samlet advarer mod at gå væk fra en obligatorisk årlig kontrol.

Fødevareministeriet oplyser, at de senest i forbindelse med rådsmødet i maj vil drøfte spørgsmålet om økologikontrol endeligt forud for indhentning af mandat i europaudvalget.
Fødevareministeriet oplyser, at de senest i forbindelse med rådsmødet i maj vil drøfte spørgsmålet om økologikontrol endeligt forud for indhentning af mandat i europaudvalget.Foto: Colourbox
Sine Riis Lund

Vi oplever, at både landmænd og forbrugere føler, at det er mere troværdigt, åbent og gennemsigtigt, når der er et årligt kontrolbesøg.

Sybille Kyed, Fagpolitisk chefkonsulent, Økologisk Landsforening

Det er helt afgørende, at forbrugerne har tillid til de økologiske produkter, og at der rent faktisk bliver leveret den merværdi, de betaler for. Og for markedet er det en vigtig del af anprisningen, at der faktisk er garanteret en årlig kontrol.

Kirsten Lund Jensen, Økologichef i Landbrug & Fødevarer
Fakta
Økologikontrol
  • NaturErhvervstyrelsen godkender og kontrollerer de økologiske jordbrug. Udover et obligatorisk årligt besøg hos alle autoriserede jordbrug, foretager de stikprøvekontrol. 
  • Ved mindre overtrædelser kan NaturErhvervstyrelsen give en indskærpelse om at overholde reglerne. Alvorlige overtrædelser og gentagelsestilfælde kan medføre påbud, bøde eller politianmeldelse. Desuden kan der nedlægges forbud mod, at dyr eller afgrøder sælges som økologiske, og NaturErhvervstyrelsen kan stille krav om ny omlægning af marker og dyr. Endelig kan autorisationerne til at producere og sælge økologiske produkter inddrages.

Kilde: NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

Står det til EU-Kommissionen, skal frekvensen af den fremtidige økologikontrol basere sig på en risikovurdering. Det fremgår af forslaget til en økologiforordning. Og den danske regering bakker op. 

“Regeringen finder, at det skal fastholdes, at medlemsstaterne har mulighed for at gennemføre årlig kontrol, men er positiv over for en øget mulighed for en risikobaseret tilgang i forhold til fastlæggelse af tilsynsfrekvens,” oplyser Fødevareministeriet.

Afgørende for troværdigheden
Forslaget vil betyde et farvel til den garanterede årlige kontrol, som økologiske landmænd i dag kender det. Det ærgrer den danske økologibranche.

Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybde med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00