Økologisk Landsforening: EU skal betale landbruget for at levere fælles goder

DEBAT: Hvis EU's landbrugsbudget skal opretholde sin berettigelse, så skal formålet nytænkes og tilpasses en ramme, hvor produktion både foregår på markedsvilkår og samtidig leverer på fælles goder til samfundet, skriver Per Kølster.

Af Per Kølster
Formand for Økologisk Landsforening

I et indlæg i Altinget forleden citerer Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, to danske EU-parlamentarikere for at sige, at man bør fastholde støtten på samme niveau som i dag og undgå renationalisering af landbrugsstøtten.

Ja og nej. Situationen har ændret sig med et europæisk landbrug, der har undergået en enorm faglig og teknisk udvikling, og nye presserende behov trænger sig på i EU. Vi kan ikke fortsætte med at give støtte til fødevareproduktion. Det rimer ikke med et liberalt tænkende samfund, der tror på markedskræfterne.

Der skal fortsat være et landbrugsbudget, men det skal bruges på en ny måde – ikke til at støtte, men til at betale landbruget for at levere fælles goder. Goder som klima, natur, rent drikkevand, lavt medicinforbrug i husdyrproduktionen og adgang til landskabet, der ikke kan sættes på markedet, men som er til vores fælles bedste.

Regeringen har lyttet
Parallelt med dette skal den fælles regulering styrkes, så alle lande har samme krav og begrænsninger. Vi kan ikke styre konkurrenceforholdet ved at værne om et højt landbrugsbudget til fødevareproduktion. Det støtter EU's borgere ikke, og det har for mange afledte negative konsekvenser.

Hvis EU's landbrugsbudget skal opretholde sin berettigelse, så skal formålet nytænkes og tilpasses en ramme, hvor produktion både foregår på markedsvilkår og samtidig leverer på fælles goder til samfundet.

Det er derfor meget glædeligt at erfare, at regeringen har lyttet til Økologisk Landsforenings udspil til de kommende forhandlinger om EU's fælles landbrugspolitik.

Regeringen arbejder både for at forenkle grundlaget for udbetalinger via en bruttoarealmodel og for at få indført grønne top-ups med incitamentsbetaling. Forslag, som er blevet godt modtaget i andre EU-lande.

Summen vil være, at det er muligt at fastholde landbrugets konkurrencedygtighed samtidig med, at EU's borgere kan være tilfredse med Unionens meget store landbrugsbudget.

Forrige artikel Fødevaredebattør: Pak øko-revolutionen væk, og stik os noget kundskab Fødevaredebattør: Pak øko-revolutionen væk, og stik os noget kundskab Næste artikel Jens Rohde: EU's landbrugsbudget trænger til radikal nytænkning Jens Rohde: EU's landbrugsbudget trænger til radikal nytænkning