Professor nedtoner regnefejls betydning for landbruget

INTERVIEW: Det behøver ikke blive et stort problem for landbruget, at mængden af kulstofrige landbrugsjorde i årevis er blevet undervurderet, vurderer professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, hvor fejlen er opstået.

Fra at man troede, at der er 108.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark, så vurderes der nu at være cirka 171.000 hektar.
Fra at man troede, at der er 108.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark, så vurderes der nu at være cirka 171.000 hektar.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Sine Riis Lund

Landbrugets areal med klimabelastende lavbundsjord har været massivt undervurderet.

Fra at man troede, at der er 108.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark, så vurderes der nu at være cirka 171.000 hektar.

Til Politiken har professor Jørgen E. Olesen sagt, at landbrugets udledning af drivhusgasser med al sandsynlighed "er markant højere end hidtil antaget".

Dokumentation

Hvad er LULUCF?

– LULUCF dækker over udledninger og optag af kulstof samt udledninger af andre drivhusgasser fra arealanvendelse, arealanvendelses-ændringer og skovbrug.

– Udledninger af lattergas og metan fra jordbrug og fra dyrehold indgår ikke, da det indgår i en separat opgørelse af landbrugets samlede udledning af lattergas og metan.

– LULUCH er en forkortelse for Land Use, LandUse Change and Forestry.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet


Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00