Professor nedtoner regnefejls betydning for landbruget

INTERVIEW: Det behøver ikke blive et stort problem for landbruget, at mængden af kulstofrige landbrugsjorde i årevis er blevet undervurderet, vurderer professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, hvor fejlen er opstået.

Landbrugets areal med klimabelastende lavbundsjord har været massivt undervurderet.

Fra at man troede, at der er 108.000 hektar kulstofrige landbrugsjorde i Danmark, så vurderes der nu at være cirka 171.000 hektar.

Til Politiken har professor Jørgen E. Olesen sagt, at landbrugets udledning af drivhusgasser med al sandsynlighed "er markant højere end hidtil antaget".

Login