Regeringen rejser et obs-punkt i ny strategi: Begrænset kapacitet inden for landbrugs- og fødevareforskning

INNOVATION: Landbrug og fødevareproduktion er et af fire satsningsområder i regeringens nye grønne forskningsstrategi, men det er nødvendigt at have øje på at fastholde og styrke kapaciteten inden for forskningen, lyder det fra regeringen. 

Forskning er helt afgørende for at få reduceret landbrugets klimaudledning.

Derfor har regeringen prioriteret landbruget og fødevareproduktionen som en af fire satsningsområder i en ny grøn forskningsstrategi og får dermed del i de 750 millioner kroner, som regeringen har reserveret til grønne formål i forhandlingerne om forskningsreserven for 2021.

“Aktuelt eksisterer der en række kendte virkemidler på området, som vil kunne levere effekt, men der er på nuværende tidspunkt ingen kendte virkemidler, der kan reducere drivhusgasudledningen væsentligt uden store konsekvenser for produktion og indtjening. Der udestår derfor et stort forskningsbehov, hvis landbruget skal levere et væsentligt bidrag til 70 pct.-målsætningen,” skriver regeringen i et faktaark om de fire temaer.

Login