Sparekrav: To enheder lægges sammen i Landbrugsstyrelsen

SAMMENLÆGNING: I jagten på at finde besparelser er syv ansatte indstillet til afskedigelse ved at sammenlægge to enheder i Landbrugsstyrelsen. Man vil også se på en ny struktur for de regionale kontrolenheder.

Ved udflytningen af arbejdspladser til Augustenborg blev enhederne Administrativ og Fysisk Jordbrugskontrol splittet op i to enheder.

Nu samles de igen i en fælles kontrolenhed. Det sker som led i Landbrugsstyrelsens kamp for at finde besparelser på omkring 170 millioner kroner frem mod år 2022.

Sammenlægningen får konsekvenser for i alt syv ansatte, heriblandt en enkelt teamleder, der enten er blevet afskediget eller er indgået i en frivillig aftrædelsesordning. Derudover er tre ledige stillinger nedlagt.

Login