Sverige undersøger konsekvenser af nye GMO-regler

GENSPLEJSNING: Sverige vil analysere mulighederne for at begrænse eller forbyde GMO-afgrøder, selv om det endnu er usikkert, om man vil tage de nye EU-regler om GMO i brug.

EU har givet medlemslandene mulighed for i nogle tilfælde at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO-afgrøder på deres område. Det selv om afgrøden er godkendt på EU-plan.

Nu har den svenske regering besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan reglerne kunne indføres i Sverige. Forslaget skal være klart 1. marts næste år. Det skriver Altingets svenske søsterselskab, Altinget.se.

Det sker, selv om den svenske regering endnu er i tvivl om, hvorvidt man ender med at ville gøre brug af EU-direktivets nye muligheder. Regeringen påpeger da også, at det endnu er vanskeligt at sige, hvordan direktivet om GMO kommer til at virke i praksis. Årsagen er de forskellige hensyn, der kan tages i brug som argumentation for nationalt at forbyde eller begrænse GMO. Det kan være årsager, der er relateret til miljø- eller landbrugspolitiske mål eller andre tvingende grunde omkring byplanlægning eller socioøkonomiske virkninger.

Login