V og K kritiserer regeringens kvælstofkrav til landbruget

KVÆLSTOF: V og K er stærkt utilfredse med regeringens udspil til skærpelse af kvælstofkravene til landbruget. Det kommer "som en tyv om natten," lyder kritikken. EL opfordrer regeringen til at se bort fra Venstre.

Det ligger ikke umiddelbart til højrebenet for regeringen at lande en bred aftale om nye kvælstofkrav.

For både Venstre og Konservative er kritiske over for det forslag, som regeringen onsdag lagde frem.

"Det er meget problematisk, at man som en tyv om natten indfører et så massivt ekstra efterafgrødekrav allerede fra næste dyrkningsæson," siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen og fortsætter:

Login