Følg B 42 Forbud mod brug af glyfosat på private grunde og offentlige arealer
(Miljø- og Fødevareministeriet)

26/11
2019

Lovforslag: B 42 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af glyfosat på private grunde og offentlige arealer.

Læs mere