Følg L 80 Lov om dyrevelfærd
(Miljø- og Fødevareministeriet)