Følg L 58 Økologiloven
(Miljø- og Fødevareministeriet)


Fremsat af: Mogens Jensen (Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde (S), MF (S), næstformand)
Ministerområde: Miljø- og Fødevareministeriet
Status: Fremsat
3/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Økologiloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af økologiloven (L 58).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 58 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af økologiloven. (Justering af regler vedrørende økologiforordningen, sanktionsskærpelse, indhentning af oplysninger fra andre myndigheder med henblik på udarbejdelse af bedre risikovurdering m.v.).