Marts 2018

Torsdag 22. marts

KL. 13:00
 • Royalt besøg til åbningen af Food Nations nye Visitor Centre

  Food Nation er et privat-offentligt partnerskab, der skal styrke den danske fødevareklynges markedsføringsstemme i udlandet. 

Fredag 23. marts

KL. 9:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Detailomsætningsindeks"

  "Detailomsætningsindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 26. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Animalsk produktion"

  "Animalsk produktion" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 28. marts

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Rå- og hjælpestoffer"

  "Rå- og hjælpestoffer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Vegetabilsk produktion"

  "Vegetabilsk produktion" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 30. marts

KL. 8:00
 • Fødevaretopmøde i København

  Esben Lunde Larsen og Miljø- og Fødevareministeriet inviterer til internationalt fødevaretopmøde "World Food Summit - Better Food for More" i slutningen af august. Omdrejningspunktet for topmødet bliver FN's bæredygtighedsmål betydning for fødevaresektoren og forbrugerne.

April 2018

Fredag 6. april

KL. 9:30
 • Temadag: Akvakultur og teknologieksport

  Landbrug og Fødevarer inviterer til temadag om en ny fælles plan for eksport af danske teknologier og løsninger inden for akvakultur.

Onsdag 11. april

KL. 9:00
 • Workshop: DI følger op på fødevareforskningsstrategien

  Anden workshop og opfølgning på fødevareforskningsstrategien, har til formål at facilitere netværk mellem forskere, virksomheder og kompetenceudviklingsorganisationer. 

Torsdag 19. april

KL. 9:30
 • Altinget netværk: Hvad er op og ned?

  På dagens møde i Altingets miljønetværk, vil der være fokus på de miljøregnemodeller, der har været på dagsordenen som følge af en række sager, der har rejst tvivl om forskningens uafhængighed. 

Mandag 30. april

KL. 14:00
 • Konference: Konsekvenser af ændrede nedbørsforhold og pesticidafgiften

  Miljø- og fødevareministeren gæster konferencen, der sætter fokus på de ændrede nedbørsforhold, konsekvenser af pesticidafgiften og rammebetingelser for landbruget. 

Maj 2018

Onsdag 2. maj

KL. 12:00
 • Konference: Mikrobielle ingredienser

  Det nye Maersk Tower danner rammen om den første internationale konference om mikrobielle ingredienser. Til konferencen vil den nye viden blive præsenteret.

KL. 14:00
 • Debatarrangement: Bæredygtigt landbrug uden GMO

  Det Etiske Råd inviterer sammen med det norske Bioteknologirådet til debatten: Hvordan får vi et bæredygtigt landbrug i fremtiden – kan det lykkes uden GMO?

Onsdag 9. maj

KL. 10:30
 • Fremtidens mad

  Arrangementet ønsker at nuancere debatten om fødevarer, så man ikke altid ender i blot "for eller imod". 

Torsdag 24. maj

KL. 14:00
 • Naturmødet 2018

  Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser.