April 2019

Mandag 15. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Animalsk produktion" af Danmarks Statistik

  "Animalsk produktion" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Søndag 14. april

KL. 10:00
 • Økodag 2019

  Økodag markerer dagen, hvor økologiske køer i hele landet lukkes på græs.

Torsdag 11. april

KL. 12:30
 • Bisættelse: Fhv. EU-direktør, civilingeniør Bruno Hansen (77)

  Bruno Hansen var direktør i EU-Kommissionens generaldirektorat for forskning i sundhedsvidenskab, bioteknologi og fødevarer fra 1993 til 2003.

Onsdag 10. april

KL. 13:15
 • Samråd: Storfiskeres adgang til forsøg med muslingefiskeri

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt minister for fiskeri og ligestilling Eva Kjer Hansen (V) i åbent samråd om storfiskeres adgang til forsøg med muslingefiskeri.

KL. 13:00
 • Deputation: Fiskeauktion For Dagsfanget fisk besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Fiskeauktion For Dagsfanget fisk vedrørende problemerne i Fiskeristyrelsen for kystfiskeriet.

Mandag 8. april

KL. 13:00
 • Seminar: Brug af biomasser i fremstillingen af bæredygtige ingredienser

  DTU Fødevareinstituttet inviterer til seminar om forskning i fremstilling af bæredygtige ingredienser. 

Torsdag 4. april

KL. 10:00
 • Salen: Fiskeriloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af fiskeriloven (L 220).

Onsdag 3. april

KL. 13:00
 • Deputation: Dyrenes Beskyttelse besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Dyrenes Beskyttelse vedrørende L 192 (dyrevelfærd).

Mandag 1. april

KL. 15:00
 • Reception: Formandsskift i De Samvirkende Købmænd

  De Samvirkende Købmænd afholder reception, hvor organisationen vil byde velkommen til Erik Løvbjerg som ny formand.

Marts 2019

Fredag 29. marts

KL. 13:00
 • Indvielse: Verdens første søstjernecenter

  Verdens første søstjernefabrik inviterer til indvielse i Vestjylland. 

KL. 9:00
 • Invitation: Miljø- og fødevareministeren præsenterer nyt skovinitiativ

  Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), præsenterer 29. marts et nyt initiativ, som skal sikre mere skov tæt på byerne. Pressen er inviteret.

Torsdag 28. marts

KL. 17:00
 • Debatmøde: Alternativer til brug af kemi i landbruget

  Tænketanken Frej inviterer til debat om alternativer til brug af kemiske stoffer i dansk landbrug. 

KL. 17:00
 • Debat: Biologisk eller kemisk bekæmpelse?

  Tænketanken Frej afholder oplæg om fordelene ved biologisk bekæmpelse i fødevareindustrien.

KL. 10:00
 • Salen: Lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter, cafeer m (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter, cafeer med mere (B 86).

KL. 10:00
 • Salen: Dyrevelfærdslov (1. beh.)

  1. behandling af forslag til dyrevelfærdslov (L 192).

KL. 10:00
 • Salen: Jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (L 147).

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Priser og prisindeks for jordbrug" af Danmarks Statistik

  "Priser og prisindeks for jordbrug" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Serviceerhverv, konjunkturbarometer" af Danmarks Statistik

  "Serviceerhverv, konjunkturbarometer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 27. marts

KL. 13:30
 • Samråd: Udbetaling af landbrugsstøttemidler

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i åbent samråd om udbetaling af landbrugsstøttemidler.

KL. 13:00
 • Deputation: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS Foreningen besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS Foreningen vedrørende natur- og miljøkonsekvenser ved 5G.