Afdelingschef til koncernstyring samt fødevare- og veterinærområdet i Fødevareministeriets departement
Afdelingschef til koncernstyring samt fødevare- og veterinærområdet i Fødevareministeriets departement

Vi søger en afdelingschef til koncernstyring samt fødevare- og veterinærområdet, der med stor drive vil være med til at videreudvikle Fødevareministeriets koncern og sætte sig i spidsen for at forene ledelse, høj faglighed og betjening af det politiske niveau i et ministerium, der har stor betydning og indvirkning på danskernes hverdag. Ledelse i et spændingsfelt med stor betydning for det danske samfund Som afdelingschef i Fødevareministeriets departementet bliver du en del af en travl og spændende hverdag på et ressortområde, som har stor samfundsmæssig betydning og indvirkning på danskernes hverdag. Du vil referere til departementschefen, og du vil blive en del af departementets direktion, som har det overordnede ansvar for ledelse af koncernen, der indbefatter ca. 3.500 medarbejdere fordelt i departementet og ministeriets styrelser. I den daglige opgaveløsning vil du i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i departementet og i ministeriets styrelser skulle sikre et stærkt fokus på sikker forvaltning og en høj grad af troværdighed, saglighed og faglighed. Du vil desuden få en væsentlig funktion i forhold til at opbygge og fastholde stærke relationer til andre ministerier, myndigheder og interessenter. Dine primære ansvarsområder vil bl.a. være koncernstyring og tilsyn, koncernøkonomi og fødevare- og veterinærområdet. Du vil desuden som afdelingschef for flere tværgående funktioner få et særligt ansvar for at sikre et sammenhængende ministerium. Den endelige fordeling og opgaver aftales nærmere i forbindelse med tiltrædelsen. Hvem søger vi? Vi forventer, at du har en relevant videregående akademisk uddannelse, f.eks. cand.jur., cand.scient.pol., cand.polit., cand.oecon. eller cand.scient.adm. Du må gerne have relevant supplerende lederuddannelse. Derudover besidder du følgende:
  • Stærk lederprofil og erfaring fra centraladministrationen
Du er visionær, anerkendende og motiverende i din ledelsesstil, og du har adskillige års erfaring som leder, gerne på strategisk niveau. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af ledere, og at din erfaring som leder omfatter både styrelses- og departementsniveau.
  • Indgående kendskab til politiske beslutningsprocesser og politisk betjening
Du har solid erfaring med betjening af det politiske niveau og et skarpt blik for at skære sagerne til, både indholds- og formidlingsmæssigt.
  • Evnen til at bevare overblikket og prioritere i håndtering af komplekse faglige og politiske problemstillinger
Du er resultatorienteret, strategisk tænkende, og du formår at træffe velovervejede beslutninger i fagligt tunge sager i en hektisk hverdag.
  • Stærke forvaltningsmæssige værdier og kompetencer
De klassiske embedsmandsdyder (Kodeks VII) skal være en del af dit DNA. Herudover vil det være en fordel, hvis du har kendskab til Ministeriets faglige områder og ressort. Såfremt du ikke har dette, er det en forudsætning, at du hurtigt evner at bringe dit vidensniveau op. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en grundløn efter gruppe 3. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 39. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og evt. engangsvederlag efter indsats og resultater. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tjenestestedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Holbergsgade 6, 1057 København K. Den ledige stilling er forbundet med et krav om, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt Kontakt os gerne Yderligere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til departementschef Morten Niels Jakobsen på telefon 4044 8003. Ved spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte kontorchef for Koncern HR Pernille Østergaard på telefon 2058 6974. Du kan læse mere om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på www.fvm.dk Vi vil gerne se din ansøgning Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenskarakterer) senest tirsdag den 10. oktober 2023, via knappen “søg dette job" her på siden. Samtaler afholdes løbende. Der kan blive anvendt test i forbindelse med ansættelsen. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00