Public Affairs-chef
Du har politisk tæft og et stort netværk. Du tænker analytisk og strategisk. Du har flere års erfaring med politisk rådgivning og ledelse.

Public Affairs-afdelingen, der er en del af det nye område 'Public Affairs & Kommunikation' i Landbrug & Fødevarer, understøtter erhvervets interessevaretagelse gennem politiske analyser, strategi- og politikudvikling, kommunikation og kontakt til politiske interessenter - særligt omkring Christiansborg-miljøet. Vi arbejder på tværs i organisationen, betjener direktion, formandskab og medlemmer, og har mange berøringsflader til især politikere, rådgivere og andre organisationer. Det handler om at få sagerne højt på den politiske dagsorden Som vores nye Public Affairs-chef skal du drive og have det ledelsesmæssige ansvar for vores PA-afdeling, som består af to konsulenter, en student og en praktikant. Vi er i gang med at opbygge et helt nyt område i Landbrug & Fødevarer, og du vil få stor indflydelse på, hvordan vi griber arbejdet an og bliver endnu skarpere i PA-arbejdet. Udover den daglige ledelse af afdelingen er dine vigtigste opgaver:
  • Politisk rådgivning
  • Medvirke til at lave politiske udspil og analyser
  • Identificere relevante stakeholdere - både internt og eksternt - og have kontakt til dem
  • Arbejde for en fortsat stærk politisk interessevaretagelse - altid med et tydeligt medlemsfokus
Det kræver en hel del erfaring Du har flere års erfaring med Public Affairs, hvor du har vist, at du har udpræget politisk tæft, og at du tænker analytisk og strategisk. Hvis du samtidig har erfaring med ledelse af engagerede specialister, er du godt på vej. Vi forestiller os desuden, at du:
  • Har en uddannelsesmæssig baggrund inden for kommunikation og/eller samfundsvidenskab
  • Er fortrolig med at arbejde i en politisk styret organisation, hvor de politiske ambitioner er til at få øje på
  • Har erfaring fra Christiansborg eller et ministerium
  • Kan skrive, så budskaberne trænger igennem
  • Ved at videndeling er afgørende, når vi skal skabe resultater sammen
Det bliver ikke kedeligt Velkommen til et udfordrende og afvekslende job i en toneangivende erhvervsorganisation, der arbejder aktivt på en række politiske områder med stor politisk bevågenhed. Og til en attraktiv arbejdsplads midt i København med gode kollegaer, et stærkt fagligt miljø og en uformel omgangstone. Vi udfordrer hinanden dagligt, vi sætter kvaliteten i vores arbejde højt, og vi skaber værdi og resultater for vores medlemmer i alt hvad vi gør. Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden. Ansøgning Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfrist 1. december 2022. Tiltrædelse 1. februar 2023. Kontaktperson: Direktør for Public Affairs & Kommunikation Andreas Bach Mortensen på tlf. 2128 4023 eller mail: [email protected]
Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 200 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00