Simon Kollerup
 svarer 
Ellen Trane Nørby

S: Hvad mener sundhedsministeren om at producere cannabis til medicinsk brug?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

US 896

Hvad er ministerens holdning til muligheden for at producere cannabis i Danmark til medicinsk brug?

Svar fra fredag den 7. juli 2017
Ellen Trane: Midlertidig særordning skal udvikle dyrkningsmetoder til cannabis i Danmark

Som en del af satspuljeaftalen 2017-2020 blev der indgået en aftale om en fire-årig forsøgsordning for medicinsk cannabis fra 1. januar 2018. Aftalen forholder sig ikke til spørgsmål om dansk dyrkning af cannabis til medicinsk brug. Det vurderes, at efterspørgslen efter de cannabisprodukter, som er nødvendige for forsøgsordningen, kan dækkes via import. Der tages dog forbehold for, at antallet af patienter i forsøgsordningen ikke kendes, og at importmulighederne ikke er endeligt afdækkede.

For at sikre, at lægen og patienten reelt kender det ordinerede produkt og dets egenskaber, skal der være tale om rene og standardiserede produkter med samme mængder af aktive stoffer i hver leverance. Det stiller krav til dyrknings- og produktionsforholdene.

I Holland eksisterer en dyrkningsordning, der kan bruges som erfaringsgrundlag. Det har ifølge oplysninger fra Holland taget 3-4 år at udvikle dyrknings- og produktionsmetoder, der gør det muligt at levere de standardiserede og rene cannabisprodukter, der indgår i den hollandske ordning. Regeringen har derfor besluttet, at der parallelt med forsøgsordningen med medicinsk cannabis indføres en midlertidig særordning, der giver private producenter mulighed for at udvikle dyrkningsmetoder, der gør cannabisprodukter egnet til medicinsk brug i Danmark. Det er muligt administrativt at skabe rammerne for en sådan særordning inden for de eksisterende regler i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Lægemiddelstyrelsen har efter bekendtgørelsen mulighed for under ganske særlige omstændigheder og på nærmere fastsatte vilkår at meddele tilladelse til et sådant udviklingsarbejde. Den midlertidige særordning løber i samme periode som forsøgsordningen med medicinsk cannabis, dvs. i perioden fra den 1. januar 2018 til udgangen af 2021.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024