Jørgensen: Udledninger forbundet med forarbejdning af minkskind vurderes ikke at øge det danske klimaregnskab i nævneværdigt omfang