Jensen: Jeg ser ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet af landbrugsejendomme og hektar jord