Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, hvilke andre vandoplande end Samsø at landbruget er blevet pålagt at kompensere for en ikke-eksisterende udledning fra havbrug eller dambrug