Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, hvor i aftalen om Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 det fremgår, at der er sat delmål for det enkelte år for kvælstofreduktionen via kollektive virkemidler