Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om indkomne ansøgninger (både behandlede og ubehandlede) til henholdsvis minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter i forhold til det forventede