Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om øremærkning af penge til fremme den teknologiske udvikling indenfor bioraffinering