Karina Due (DF) spørger miljø- og fødevareministeren, Jakob Ellemann-Jensen, om bistand til ændringsforslag om ændring af lovens formålsbestemmelse